Aadaa

 • Gabaa misirroo Hindii bakka abbaan warraa itti bitamuu

  Gabaa misirroo Hindii bakka abbaan warraa itti bitamuu! Bulchiinsa Hindii Bihaar keessatti kan argamu gabaan kun waggaa 700 lakkoofsiseera Dubartoonni abbaa manaa barbaadan maatii isaanii waliin ta’uun gabaa dhaqanii bitachuu danda’u Waggoota 700 oliif bulchiinsa Hindii Bihaar gabaa misirroo adda ta’e kan dubartoonniifi maatiin isaanii abbaa warraadhaaf bitatan qopheessiteetti. Waggaa waggaan dhiironni kumaatamaan lakkaa’aman muka piipaal jalatti walitti qabamu, gabaa…

  Read More »
 • Dark Marriage Image

  Karaalee sirni fuudhaa heerumaa oromoo ittiin gaggeeffamu Kaniin Beektuu Laataa ?

  1/Gabbara 2/wal-gara 3/Buttaa 4/Cabsaa/Aseennaa 5/Dhaala 6/meenbeetoo     ASEENNAA… Dur Oromoo Arsii biratti Aseennaan Aadaa Fuudhaaf Heerumaa Dubartiin yoo dhiira tokko jaalatte fedhii isiitiin mana worra gurbaa jaalattee deemtee ittiin heerumtuudha. Dubartiin Aseennaa deemte nama dhaqxe sanii hin ari’amtu. Jaarsi bayee fedhii fi mirgi isii eeggameefii gurbaa barbaaddetti heerumti. Yoo qe’ee worra gurbicha jaalattee; itti heerumuuf taatuu geettu, akkana jetti……

  Read More »
Back to top button